010 - 33 00 321 info@servicepumpen.se

värmepump

FÅ EN KOSTNADSFRI RÅDGIVNING

Installation av luftvärmepumpar

Servicepumpen är involverad i samtliga steg i ditt luftkonditioneringsprojekt. Vi arbetar nära med ägaren och därmed blir  
din installation utformad enligt dina önskemål och de modeller och
tekniska möjligheter som Servicepumpen föreslår.
Allt detta tack vare vår breda expertis och vår omfattande erfarenhet av en mängd olika projekt och referenser till vår fördel.

underhåll

Servicepumpen erbjuder dig ett underhållsavtal anpassat till användningen av din värmepump och ditt hushåll.
Regelbunden översyn och underhåll av din luftvärmepump minskar risken för skador, ökade energikostnader och förser dig med en välreglerad inomhusmiljö. Detta ökar även livslängden på din utrustning. Vi utför felsökningar av alla typer av luftvärmepumpar.
Våra erfarna tekniker är snabba på att hitta de bakomliggande orsakerna till skador och tar fram den bästa lösningen för just din värmepump.

VÄRMEPUMP

Orenligheter, smuts och damm fastnar inte bara på filtret men en del sugs även in i
kondensorn och motorn från den inre delen. Detta leder till att mögel och andra mikroorganismer kan tillväxa och sedan spridas genom luften inomhus. När värmepumpen är kontaminerad minskar effekten drastiskt vilket medför ökade energikostnader. För att undvika dessa problem och kostsamma reparationer rekommenderas regelbunden rengöring och service av värmepumpen.
Vi hjälper dig med installation, underhåll och rengöring av din luftvärmepump.

Besöksadress

Servicepumpen

Brovägen 5, 182 76 Stocksund

Postadress

Nockeby backe 4, 168 40. Bromma

Kontakt

Org. nr. 559060-8633

Tel: 010-33 00 321

Email: info@servicepumpen.se