010 - 33 00 321 info@servicepumpen.se

värmepump

FÅ EN KOSTNADSFRI fuktmätning!

VÄRMEPUMP

Alla värmepumpar har filter för att fånga och hålla smuts och damm borta från pumpens inre för om luftpassagen blockeras så minskar effekten och risken för skador ökar. Därför är det viktigt att rengöra filtret regelbundet och byta ut det vid behov. All smuts fastnar inte i filtret utan åker in i innerdelens kondensor och fläkt. Detta kan leda till att mögel och bakterier växer till sig och sedan sprids med luften. Samma tumregler gäller utedelen, om den får in smuts eller löv så minskar
effekten och skaderisken ökar. Minskad effekt ger omedelbart utslag på energibesparingen, regelbunden service och rengöring kommer göra att man upptäcker problem tidigt och åtgärda dem innan de fordrar dyra åtgärder. Vi kan hjälpa till med både service och rengöring av din luftvärmepump.