010 - 33 00 321 info@servicepumpen.se

värmepump

FÅ EN KOSTNADSFRI fuktmätning!

VÄRMEPUMP

Alla värmepumpar har filter för att fånga och hålla smuts och damm borta från pumpens inre. Om luftpassagen blir igentäppta minskar effekten på pumpen och därmed ökar skaderisken. Det är därför av största vikt att regelbundet rengöra filtret samt att hålla koll på när det behövs bytas ut. Precis som i ett ventilationssystem fastnar inte all smuts på filtret utan en del sugs in i innerdelens kondensor och motor. I slutändan leder detta till att mögel och andra bakterier växer till sig och sedan sprids med luften i huset. Samma gäller värmepumpens utedel, som dessutom är mer utsatt för att löv och annat ska blåsa in i den.
När värmepumpen är så pass smutsig minskar effekten på den drastiskt, vilket man snabbt märker på energibesparingen. För att ligga steget före och förebygga framtida problem och reparationer rekommenderas man alltid att regelbunden utföra en rengöring och service av
värmepumpen.

Du är välkommen att kontakta vår kundservice för priser samt mer information.effekten och skaderisken ökar. Minskad effekt ger omedelbart utslag på energibesparingen, regelbunden service och rengöring kommer göra att man upptäcker problem tidigt och åtgärda dem innan de fordrar dyra åtgärder. Vi kan hjälpa till med både service och rengöring av din luftvärmepump.