010 - 33 00 321 info@servicepumpen.se

IMKANAL

FÅ EN KOSTNADSFRI fuktmätning!

IMKANAL

Du gör säkert redan idag rent filtret i köksfläkten regelbundet, men visste du att du även bör genomföra en komplett imkanalsrengöring regelbundet för att eliminera den brandrisk som uppstår när fett samlas i kanalen ovanför spisen.

Vi ser till att din kökskanal är fri från fett och smuts. Det är inte bara sänkt brandspridningsrisk som är resultatet av detta arbete utan du får även en fläkt som arbetar effektivare vid matlagning. Du får då mindre matos som stannar kvar i köket vilket sätter sig i kläder och tyger .

Fackmannamässig skötsel av imkanal och fläkt förlänger dessutom levnadstiden för enheten. Vid regelbunden rensning rekommenderar vi en rengöring vartannat år.

Lagkravet på obligatorisk rengöring av imkanalen (köksfläktens anslutning till skorstenen) togs bort 2004. På den tiden fick man en påminnelse i brevlådan när det var dags för rensning. Nu är det istället upp till fastighetsägaren själv att se till att kanalen blir rengjord. Dessvärre glöms detta ofta bort då kunskapen om riskerna med en smutsig imkanal är låg bland svenska fastighetsägare.

Räddningstjänsten går ofta ut med uppmaningar till allmänheten med farorna runt spisen. Spisbränderna är idag så vanliga att nästan hälften av alla brander börjar i köket.