010 - 33 00 321 info@servicepumpen.se

IMKANAL

FÅ EN KOSTNADSFRI RÅDGIVNING

IMKANAL

Imkanalen är ventilationskanalen som går från kökskanalen och som kräver mest underhåll då den leder bort fett och ånga som uppstår vid matlagning. Det är viktigt att regelbundet rengöra imkanalen då fett och andra partiklar kan fastna och medför således en känd brand- och brandspridningsrisk. De allra flesta husägare är medvetna om att med jämna mellanrum diska av eller byta filtret i köksfläkten. Det man däremot har mindre kännedom om är vikten av att rengöra imkanalen samt spiroröret som går mellan fläkt och kanal för att reducera risken för brand. Dessa kanaler kan vara uppåt flera tiotal meter långa. Genom kvalificerade inspektioner kan vi upptäcka och förhindra felaktigheter i ventilationssystem och föreslå lämpliga lösningar. Detta reducerar också kostnaderna i samband med eventuella reparationer.

Vi på Servicepumpen är specialister på rengöring och underhåll av alla ventilationskanaler. Vi erbjuder vår kunskap och expertis gällande allt från installation till rengöring och underhåll av dina ventilationskanaler. Genom våra tjänster förbättras din inomhusmiljö, hälsa och säkerhet.

Besöksadress

Servicepumpen

Brovägen 5, 182 76 Stocksund

Postadress

Nockeby backe 4, 168 40. Bromma

Kontakt

Org. nr. 559060-8633

Tel: 010-33 00 321

Email: info@servicepumpen.se