010 - 33 00 321 info@servicepumpen.se

FAQ

FÅ EN KOSTNADSFRI fuktmätning!

FAQ

VARFÖR SKA JAG RENGÖRA IMKANALEN?

  Statistik visar att nästan hälften av alla köksbränder startar vid spisen. I imkanalen samlas fett och smuts som lätt kan antändas och förvärra skadan vid en eventuell brand. Genom   att hålla rent i imkanalen kan du minimera skadan om olyckan väl skulle vara framme. Dessutom förlänger du livstiden för enheten genom regelbunden rengöring.

UTFÖR NI ÄVEN RENGÖRING AV ELDSTÄDER ELLER RÖKKANALER?

Ja, vi utför rengöring av eldstäder och rökkanaler.

HUR OFTA BÖR JAG RENGÖRA VENTILATIONSKANALERNA?

Behovet av rengöring varierar från hus till hus och påverkas exempelvis av hur ofta du använder spisen. Som tumregel kan du dock utgå från att du bör rengöra imkanalen vartannat år och övrig frånluft vart fjärde år.

KAN NI GÖRA RENT TILLUFTSKANALERNA?

Ja, vi gör rent alla kanaler vid förfrågan.

VI HAR FJÄRRVÄRME / BERGVÄRME, BEHÖVER VI FORTFARANDE RENGÖRA VENTILATIONEN?

Ja, fjärrvärme / bergvärme har ingenting med varken imkanal eller frånluftsventilation att göra.

FÅR JAG ETT UNDERLAG PÅ ATT ARBETET ÄR GJORT?

Ja, Ni får ett intyg där det framgår vilket arbete som utförts, vilken tekniker, fastighetsbeteckning, och när vi återkommer.